Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Bc. Mgr. Juraj Lauko, PhD. (1979). Narodil som sa a vyrastal som v Bratislave. V roku 2003 som ukončil štúdium filozofie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde som zároveň v roku 2006 úspešne obhájil a získal doktorát (PhD.) na tému problematiky vzťahu jednotlivca a spoločnosti (štátu). Neskôr som začal štúdium práva a externé MBA štúdium v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Absolvoval som aj niekoľko študijných pobytov v zahraničí, najmä v oblasti práva, občianských práv, sociálnej filozofie, filozofie práva a politiky.

Už od roku 1995 sa venujem otázkam neziskového sektora a občianskej angažovanosti. Pôsobil som ako dobrovoľník vo viacerých organizáciách, stal som sa členom Spoločenstva Ladislava Hanusa - neziskovej vzdelávacej inštitúcie, kde som pôsobil najprv ako lektor, v súčasnosti ako člen Rady SLH. Neskôr som založil Fórum pre kultúru, kde dnes pôsobím ako čestný predseda a podporovateľ Klubu Tomáša Munka v Ružomberku.

V komunálnej politike a samospráve pôsobím od roku 2007. V roku 2008 som sa stal prednostom Miestneho úradu, členom viacerých komisií pri miestnom zastupiteľstve a členom redakčnej rady, podporil som rozvoj Klubu mladých a Ochotníckeho divadla. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi sme v roku 2010 založili amatérsky šachový klub, v rámci ktorého sa nám podarilo zapojiť naše základné školy do projektu Šach na školy. Taktiež sme rozvinuli činnosť Filmového klubu, ktorý dnes funguje v Bratislave-Rači a vo Vajnoroch. V súčasnosti sa venujem najmä rozvoju Centra vzdelávania a kultúry.

Som ženatý a mám dve deti, Dominka (2008) a Aničku (2011). Vo voľnom čase sa venujem najmä písaniu (publikujem v rôznych zborníkov, časopisoch, na vlastnom blogu a pod.), nepohrdnem dobrou kávou spojenou s posedením a rozhovorom, či prechádzkou v prírode. Viac informácií nájdete tu:


0 komentárov:

Zverejnenie komentára